IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1
Výluka vlakové dopravy 1. a 2. listopadu
Návštěva kominíka Čapka 2023
2
Výluka vlakové dopravy 1. a 2. listopadu
Návštěva kominíka Čapka 2023
3
Cerekvický Halloween 2023
Pozvánka na Cerekvický Halloween 2023
4 5
6 7 8 9 10
Pošta Partner v pátek není
11 12
13 14 15
Návštěva kominíka pana Doležala 2023
16 17 18 19
20 21 22
Odstávka elektřiny na Vápenicích 22.11.2023
23
Odstávka elektřiny na Vápenicích 23.11.2023
Pozvánka do knihovny - putování po 11 státech USA
24 25 26
27 28 29 30 1
Adventní výstava v Základní škole
2
Parní mikuláškský vlak
3
Čerti na Peklích 2023

Termíny svozu odpadů

P Ú S Č P S N
30 31 1
Svoz papíru 231101
2
Svoz plastů 231102
3 4 5
6 7 8
Svoz popelnic 231108
9
Svoz plastů 231109
10 11 12
13 14 15
Svoz papíru 231115
16
Svoz plastů 231116
17 18 19
20 21 22
Svoz popelnic 231122
23
Svoz plastů 231123
24 25 26
27 28 29
Svoz papíru 231129
30
Svoz plastů 231130
1 2 3

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

 

Přehled významných historických milníků na území Cerekvice nad Loučnou a nejbližším okolí
1132 první historická zmínka o obci
  kníže Soběslav I. věnoval obec litomyšlskému klášteru
  ležela na trase tzv. Trstěnické stezky, která byla v té době jednou ze spojnic Moravy a Prahy.
1307 zaznamenán pobyt vojska císaře Albrechta
1350 nový dřevěný kostelík (od požáru 1840 stojí na tomto místě kostel zasvěcený sv. Václavu)

1366 první známý rychtář Niklin
1421 zaznamenán průchod husitských vojsk
  vojska vyplenila kartuziánský klášter v nedaleké obci Tržek
1429 vyhoření obecního mlýna
1680 existence farní školy (farní kronika)
1722 cerekvický občan luterán Martin Korda byl odsouzen k pokutě
  200 zlatých za přechovávání zakázaných knih
1794 postavena nová obecná škola; dvoutřídní od r. 1875

1798 pobyt ruského vojska. Na faře byl ubytován velitel Borodin
1813 vesnicí vedeno mnoho tisíc zajatých francouzů po bitvě u Lipska
1830 vystavěn nový kamenný most; původní dřevěný byl několikrát stržen záplavami
1840 ničivý požár zasáhl téměř celou obec
1866 průchod prchajících rakouských vojsk z bitvy u Hradce Králové
1876 zřízen první poštovní úřad v české části litomyšlska
1873-75 vystavěn akciový rolnický cukrovar známý vynikající kvalitou cukru
  výroba ukončena r. 1973
1880 založena místní školní rada
1882 zahájena činnost železniční dráhy Choceň – Litomyšl
1885 založena tělocvično-hasičská jednota

1895 narozen František Ventura, jediný český olympijský vítěz v jezdectví (Amsterodam  1928) s koněm Eliot

1896 narozen Alois Vrecl, vojenský pilot sloužící v pěti armádách
1914-18 1. světová válka – zahynulo 16 cerekvických občanů
1938 otevřena nová újezdní základní škola sloužící dodnes také okolním obcím
1945 květnové události – zahynulo 6 občanů
1950 založeno JZD
1980 obec se stává střediskovou (sdružuje 4 obce)
1990 osamostatnění obce
2001 Parlamentem ČR uděleno právo užívat obecní znak a prapor
  vstup obce do Svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko a zapojení do Programu obnovy venkova
2003 vstup obce do Svazu měst a obcí ČR

9.9.2009 obec navštívil prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií

2009 obec získala Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje 

Kostel sv. Václava v Cerekvici nad Loučnou

Farní kostel sv. Václava se připomíná již r. 1358. Snad to byla původně kaple. Byla dřevěná. Roku 1576 byla vystavěna kamenná věž (za hraběte Vratislava z Pernštejna)Měla 4 zvony, nejstarší z roku 1473, zvon sv. Václava z roku 1567, malý (klekánský) a ještě jeden menší zvon. Dne 19. května 1840 vznikl rozsáhlý požár, který zničil skoro celou ves. Vyšel ze statku č. 7 (vedle svobodníka) a vítr jej přenesl na faru, kostel a ostatní stavení. Oheň zachvátil skoro celou ves, zůstala jen škola a 6 chalup. Z kostela nezůstalo skoro nic. Byly zničeny zvony, varhany, kancionály, hudební nástroje, oltář i obrazy.
Podařil se zachránit jen archiv (matrika). Byla povolena stavba nového kostela roku 1845 a rozpočet byl stanoven na 13839 zlatých. Roku 1846 byl zhotoven stavební plán a roku 1847 se počal stavěti kostel nový už zděný, prostornější, který stojí dodnes. 22. prosince 1850 byl slavnostně vysvěcen, aby sloužil na další léta všem věřícím. Nové zvony posvětil královéhradecký biskup na jména Václav, Antonín a Kajetán. Oltář zůstal na počátku holý. Ostatní výzdoba a zařízení byly pořízeny v pozdějších letech za přispění vrchnosti a z milodarů. Po dobu stavby bydlelo duchovenstvo ve mlýně v Hrušové. Služby boží se konaly střídavě v kapli v Hrušové a v Bučině. Za 144 let se výzdoba kostela změnila. Za hlavním oltářem byla zazděná pískovcová deska přenesená ze staré zvonice, na níž jsou znaky pernštějský a Marie Manrique de Lara. Nad oltářem je obraz Zavraždění sv. Václava u dveří staroboleslavského kostela.
Po první světové válce bylo zavedeno elektrické osvětlení. V posledních letech – 1986 došlo k opravě fasády a v devadesátých letech bylo zavedeno rozhlasové zařízení. Je to vzácná kulturní památka.

kostel Cerekvice nad Loučnou

Mezi lety 2005 až 2014 proběhly výrazné opravy exteriéru a následně interiéru. Byla vyměněna střešní krytina, opraveno trámoví na věži a instalovány věžní hodiny.proběhla oprava interiéru, podlahy a varhan.